Research based debate/op-ed. – in Scandinavia

      (Selected texts; and not inclusive of contributions to radio & TV)




 • Kubanska läkare hjälper till i kampen mot Corona – vi kan hjälpa Kuba, (med Vegard Bye) Dagens ETC, 2020.04.25 (https://www.etc.se/debatt/kubanska-lakare-hjalper-till-i-kampen-mot-corona-vi-kan-hjalpa-kuba


 • Inåtvänd vänsterpolitik bakom Labours valförlust Dagens ETC 2020-01-06 https://www.etc.se/debatt/inatvand-vansterpolitik-bakom-labours-forlust/



 • Flyktingpolitiken är inte 'klassiskt socialdemokratisk' i ETC Magasin 17- 2018-06-01PDF


 • ’Ingen demokrati utan välfärd’ Om Världen 2017-01-10 PDF




  • Så kan vi nå ett 'global deal', Dagens Arena, June 30, 2016-06-30. PDF


   • ’Glemselens Politikk’ Klassekampen 09.15; Replik KlassekampenPDF;


  • ’Glömskans Politik’, Dagens Nyheter 09.15 PDF


  • De mäktiga skiftar sina prioriteringar -- till förmån för vad? Dagens ETC, 27/01/2015. PDF


  • Sterk stat först? Fra nyliberalisme til gammeletatisme. Klassekampen 8 PDF november, 2014 , replik (hvordan bygge en effektiv stat) Klassekampen 22 november, 2014  PDF





  • ’Problemet är provinsialismen, inte socialdemokratin’ ARENA 02.07 PDF og ISV blogg www.sv.uio.no/isv/forskning/aktuelt/blogg/ta-politika/2011/svenska-socialdemokratin.html


  • ‘Ny vår för demokratin’? Samfunnsviteren. (2011) ISSN 0805-7206. 18(3), s 14 - 16. PDF


  • ’Tsunami-biståndet i Aceh kan missa historisk chans’, Göteborgs Posten, Januari 2006. PDF


  • ‘Nästa fredspris - för freden’. PDF


  • ’Kampen måste gå vidare: aktivisten Munir stod för det bästa i den indonesiska demokratirörelsen’, Dagens Nyheter 17 november, 2004. PDF


  • ‘Bistand og demokratibygging’, Dagbladet, 1 april, 2004. PDF


  • ’Kriget stärker extremisterna’, Dagens Nyheter, 19 november 2001. PDF Även i Ny Tid med titeln ’Den globala alliansen och demokratin’, 16 november 2001. 


  • ‘Steinrike, nyfattige Norge’, Dagbladet, Desember 12, 2000, Syn og Segn and Samfunnsviteren,  PDF


  • ‘Asias krise: globalisert røveri, lokalt despoti, nytt demokrati?’ Dagbladet (Nettavisen) 2000-02-22.  Også i Ny Tid 3 mars 2000: ‘Globalt røveri eller lokalt despoti?’ PDF


  • ‘Östtimorkommittens första ordförande (1975-1979) minns.’ Östtimorbulletinen/ Merdeka 2000-02; årgång 5 (11) PDF


  • ‘Frykt ikke sannheten’, Ny Tid, 20-26 mai, 2000. PDF


  • ’Indonesia, dagen derpå’, Ny Tid, 1-7 januari, 2000. PDF


  • ’Födslen til verdens tredje störste demokrati’ - Ny Tid, Oslo, 1999-09-03. PDF


  • ‘Den vingliga vägen mot demokrati’, Svenska Dagbladet, 22 December, 1999; PDF


  • ’Kommentar: Östtimor -- folkliga aktioner är det enda som biter’ Svenska Dagbladet 1999-09-28. PDF (Även i Merdeka & Östtimor informationnr. 10, 1999) samt på norsk ’Folkelige aksjoner nytter!’, Ny Tid, nr. 36, 1/10/99) PDF


  • Indonesiens val en demokratisk seger’ – Arbetaren SAC, Stockholm. 1999-09 (35). PDF


  • ‘Analys av läget i indonesien och krisens bakgrund -- når ökonomer bare tenker ökonomi’, Ny Tid 1998-05-21.


  • ’Hjälp till en katastrof: Olle Törnquist ser Väst satsa fel ännu en gång i Indonesien’. Aftonbladet, 8 april 1998. PDF


  • ’Den Indonesiska Läxan’, i Merdeka & Östtimor Information 7/1998, Svenska Dagbladet Stockholm. 1998-09-13, in Swedish PDF


  • ’Våldet i paradiset’, i Dagens Nyheter 1998-01-20 PDF


  • ’Paradiset och det politiska våldet’, i Merdeka och Östtimorinformation. 1997; 3


  • ’Den enda vägen är den smala vägen’, in Svenska Dagbladet med titeln September 22, 1996. PDF

   

   

  Yet, kind and gentle... (Highland cattle in Jim Scott’s stable)

  (Publications from 1990 until 1996 not yet retrieved)

   

  • ’Olle Törnquist om staten och demokratin. Det räcker inte att byta socialism mot kapitalism’, Sida Rapport, 3/1990 PDF


  • ’Den snabba utvecklingens baksida’ (Tiananmen square in a comparative perspective) i Dagens Nyheter, June 12, 1989. PDF


  • ’Indonesien: protester mot brutal expansion’, i SIDA Rapport, nr. 2, 1984. PDF


  • ’Indonesien och kolonialismen: Max Havelaar och Pramoedya's romankvartett’, i Sveriges Radio: Obs-magasinet, 25/3-83. PDF


  • ’Om beroendeskolan’, i Zenit, nr. 4, 1983. PDF


  • ’Från analys till film’, i Film & TV, no. 4/1983. An analysis of a semi-documentary film based on prof. Erich Jacoby's book "Man and Land". PDF


  • ’Stöd åt  tillväxt eller demokrati?’ i Stockholms Tidningen, October 19, 1983. PDF


  • ’Öst-timors kamp - kort historik fram till den indonesiska invasionen’, i Öst-Timor: det glömda kriget, Öst-Timor kommittén, Stockholm, 1981. PDF


  • ‘De visade oss kriget och människorna’, (They showed us the war and the people: A critical analysis of Lennart Malmer's and Ingala Romare's documentary films on Vietnam), i Film & TV, no 23-24, 1980. PDF


  • (under pseudonym) ‘Indonesisk resa 1—8’, i Aftonbladet, February 28, and 29, March 3, 5, 6, 7, 12, and 14, 1980. PDF


  • (Med Kenneth Hermele) ‘There is no business like agro-business - ett samtal med Erich H. Jacoby’, i Kommentar 3/78. PDF


  • ’Island - en politisk vulkan’, i Ny Dag, nr. 54, 1978. PDF


  • (Med Thommy Svensson); ’Den nygamla kinesiska utrikespolitiken’, i Aftonbladet, 30 december, 1971. PDF